13.02.2014 Landscape, regional identity, Trilateral Cooperation;

In het land van de Friezen - kust identiteit in Duitsland, Denemarken en Nederland

De Waddenzee roept hetzelfde gevoel van regionale identiteit op in mensen die aan de Duitse, Nederlandse en Deense kust wonen. Dit is de conclusie van een grensoverschrijdende online enquête onder de bewoners langs de Waddenzeekust van alle drie de landen. [meer]
10.02.2014 Ecology, Sustainable Tourism

Bruinvisspotten voor de kust

Ze zijn er weer! De periode dat de meeste bruinvissen voor de kust te zien zijn, breekt weer aan. Tussen eind januari en begin april maak je de meeste kans deze kleine tandwalvissen te zien. [meer]
05.02.2014 Trilateral Cooperation;

Conferentie Waddenzee: balans tussen economie en ecologie

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken heeft met Denemarken en Duitsland een Ministeriële Verklaring ondertekend tijdens de trilaterale regeringsconferentie over de Waddenzee in Denemarken. De drie landen van de Waddenzee hebben afspraken gemaakt over de ontwikkeling van de Waddenzee, duurzaam toerisme en visserij, behoud van biodiversiteit en het beschermen van trekvogels. [meer]
05.02.2014 Education

Sharon Dijksma steunt project Werelderfgoed Waddenzee

Kinderen van alle basisscholen in de waddenregio het bijzondere en unieke Werelderfgoed Waddenzee laten beleven. Dat is het doel van een project dat de Waddenvereniging ontwikkelt in samenwerking met de International Wadden Sea School. Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken deed vandaag de toezegging 20.000 euro beschikbaar te stellen voor dit initiatief. [meer]
04.02.2014 migratory birds; Trilateral Cooperation;

Ministers: Waddenzee cruciaal voor vogels

De Waddenzeelanden (Denemarken, Duitsland en Nederland) ondertekenen op dinsdag 4 februari een gezamenlijk visie over de trekroute van watervogels van de Arctische gebieden tot aan Zuid-Afrika. De Waddenzee wordt daarbij erkend als cruciale schakel. [meer]
03.02.2014 Education, marketing, Tourism, UNESCO

Werelderfgoedprijzen gewonnen op Vakantiebeurs 2014

Wederom stond Waddenzee Werelderfgoed succesvol op de jaarlijkse vakantiebeurs in de Jaarbeurs in Utrecht. Dit jaar gezamenlijk met de Nationale UNESCO Commissie, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de stichting Werelderfgoed. [meer]
20.01.2014 Education, Sustainable Tourism

Actieplan Vaarrecreatie: balans tussen natuur en recreatie op het Wad

De Waddenprovincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland hebben, samen met havengemeenten, Rijk, natuurorganisaties en watersportsector een “Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee” opgesteld. In Den Oever is vrijdag 17 januari dit actieplan feestelijk ondertekend. [meer]
16.01.2014 International, Migratory birds

Vogeltelling van Nederland tot Zuid-Afrika

Dit weekend start de allereerste integrale vogeltelling langs de gehele Oost-Atlantische Flyway: de trekroute van watervogels vanuit het Arctische gebied tot aan Zuid-Afrika. In totaal tellen deze maand ongeveer 1.500 vogelliefhebbers in 30 landen vele miljoenen watervogels. In Nederland gaan zo’n 100 ervaren vogelaars aan de slag langs de Waddenkust. [meer]
16.01.2014 Environmental Education, Exhibition

Tijdelijke zwerfvuil-expositie bij Ecomare

Vanaf 16 januari is bij Ecomare de reizende tentoonstelling ‘Zee zonder zwerfvuil’ te zien. De tentoonstelling toont hoezeer onze zeeën en oceanen vervuild zijn met menselijk afval. Drie enorme sculpturen van afval vormen een luchtig aspect in de expositie. [meer]
09.01.2014 Exhibition, UNESCO

Waddenzee Werelderfgoed op Ameland

Burgemeester Albert de Hoop van Ameland gaf vanmorgen in het Natuurcentrum in Nes de aftrap voor de estafettetentoonstelling over de Werelderfgoed-status van de Waddenzee. De tentoonstelling is tot begin februari van dit jaar op Ameland te zien. [meer]
Inhoud syndiceren