24.11.2014 Sustainable Tourism, World Heritage

Waddenzee bekendste werelderfgoed van Nederland

In opdracht van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) heeft bureau Veldkamp begin 2014 een onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid, de waardering en het bezoek van de negen Nederlandse Werelderfgoederen. De resultaten zijn nu bekend gemaakt. [meer]
18.11.2014 Ecology, Seals

Ministerie EZ verstrekt actuele informatie over zeehondensterfte Waddenzee

Afgelopen weken zijn in Duitsland en Denemarken opvallend veel dode zeehonden gevonden die een griepvirus dragen. Het virus is nu ook aangetroffen bij zeehonden in het Nederlandse Waddengebied. Dit betekent dat er de komende tijd langs de Nederlandse kust meer zieke of dode zeehonden kunnen worden aangetroffen dan normaal. [meer]
06.11.2014 Birds, Ecology, Research

Broedvogels Waddenzee in de problemen

Zeist/Wageningen/Nijmegen – Vogels die in het waddengebied broeden, zitten flink in de problemen. Dat blijkt uit een nieuwe studie waarbij alle beschikbare gegevens van de afgelopen twintig jaar over elkaar zijn gelegd. [meer]
03.11.2014 Ecology, economic impact

Lezing Werelderfgoed Waddenzee: ecologie versus economie

De Waddenzee is een uniek natuurgebied waar natuur en mens met elkaar leven. Hoe zorg je voor een goede balans? Op deze vraag wordt zondag 9 november een antwoord gegeven in het Werelderfgoed Podium in Amsterdam. [meer]
03.11.2014 The Netherlands, World Heritage

Van Nellefabriek toegevoegd aan Werelderfgoed Podium

Woensdag 29 oktober is het tiende UNESCO Werelderfgoed toegevoegd aan het Werelderfgoed Podium te Amsterdam. Ahmed Aboutaleb (burgemeester van Rotterdam) en Roger Meertens (directeur Van Nelle Fabriek) hebben het meubel onthuld in bijzijn van genodigden. Met de toekenning van de werelderfgoedstatus aan de Van Nellefabriek Rotterdam staan nu in totaal tien werelderfgoederen in het Koninkrijk der Nederlanden op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. [meer]
27.10.2014 Climate, Ecology, Science

Opwarming van de Waddenzee leidt tot minder schelpdieren

Schelpdieren spelen op het wad een sleutelrol als voedsel voor vogels. Speciaal in zomers volgend op een strenge winter kan de nieuwe generatie schelpdieren in de Waddenzee heel groot zijn. [meer]
24.10.2014 Migratory birds

Rotganzen komen terug met veel jongen

Rotganzen lijken dit najaar terug te keren met veel jongen. Dat wijst op een goed verlopen broedseizoen op de toendra’s van Noord-Siberië. In de overwinteringsgebieden wordt jaarlijks bekeken hoeveel jonge ganzen er met hun ouders meekomen. De ganzen profiteerden van de lemmingenpiek op het schiereiland Taymir. [meer]
20.10.2014 Ecology, Seals

Influenza virus is oorzaak zeehondensterfte

Tönning. Sinds begin oktober werden langs de Waddenkust van Sleeswijk-Holstein rond 350 ernstig zieke en dode zeehonden gevonden. Dieren van verschillende locaties werden onderzocht op de oorzaak van de sterfte. Het resultaat van het onderzoek is nu bekend gemaakt. [meer]
02.10.2014 Conference, Science

Announcement 13th symposium Waddenacademie, in cooperation with NWO

On December 10 and 11, the Waddenacademie and the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO; the Dutch research council), organise a symposium focussing on Wadden Sea research. [meer]
11.09.2014 Ecology, Science, Seals

De terugkeer van de grijze zeehond: 'immigranten' en 'toeristen'

In de Middeleeuwen stierf de grijze zeehond in Nederland uit. Nu is hij terug en hoe! Vandaag de dag leeft hier het grootste aantal Atlantische grijze zeehonden van het Europese vasteland. [meer]
Inhoud syndiceren