03.11.2014 The Netherlands, World Heritage

Van Nellefabriek toegevoegd aan Werelderfgoed Podium

Woensdag 29 oktober is het tiende UNESCO Werelderfgoed toegevoegd aan het Werelderfgoed Podium te Amsterdam. Ahmed Aboutaleb (burgemeester van Rotterdam) en Roger Meertens (directeur Van Nelle Fabriek) hebben het meubel onthuld in bijzijn van genodigden. Met de toekenning van de werelderfgoedstatus aan de Van Nellefabriek Rotterdam staan nu in totaal tien werelderfgoederen in het Koninkrijk der Nederlanden op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. [meer]
27.10.2014 Climate, Ecology, Science

Opwarming van de Waddenzee leidt tot minder schelpdieren

Schelpdieren spelen op het wad een sleutelrol als voedsel voor vogels. Speciaal in zomers volgend op een strenge winter kan de nieuwe generatie schelpdieren in de Waddenzee heel groot zijn. [meer]
24.10.2014 Migratory birds

Rotganzen komen terug met veel jongen

Rotganzen lijken dit najaar terug te keren met veel jongen. Dat wijst op een goed verlopen broedseizoen op de toendra’s van Noord-Siberië. In de overwinteringsgebieden wordt jaarlijks bekeken hoeveel jonge ganzen er met hun ouders meekomen. De ganzen profiteerden van de lemmingenpiek op het schiereiland Taymir. [meer]
20.10.2014 Ecology, Seals

Influenza virus is oorzaak zeehondensterfte

Tönning. Sinds begin oktober werden langs de Waddenkust van Sleeswijk-Holstein rond 350 ernstig zieke en dode zeehonden gevonden. Dieren van verschillende locaties werden onderzocht op de oorzaak van de sterfte. Het resultaat van het onderzoek is nu bekend gemaakt. [meer]
02.10.2014 Conference, Science

Announcement 13th symposium Waddenacademie, in cooperation with NWO

On December 10 and 11, the Waddenacademie and the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO; the Dutch research council), organise a symposium focussing on Wadden Sea research. [meer]
11.09.2014 Ecology, Science, Seals

De terugkeer van de grijze zeehond: 'immigranten' en 'toeristen'

In de Middeleeuwen stierf de grijze zeehond in Nederland uit. Nu is hij terug en hoe! Vandaag de dag leeft hier het grootste aantal Atlantische grijze zeehonden van het Europese vasteland. [meer]
11.09.2014 Conference, Wadden Sea Day

Wadden Sea Day 2014 – De mondiale dimensie, een nieuwe uitdaging!

De Waddenzee - een internationaal rolmodel voor grensoverschrijdende natuurbescherming, beheer en betrokkenheid van belanghebbenden. De Trilaterale gemeenschap neemt afscheid van Jens Enemark - de 'grondlegger' van het Werelderfgoed Waddenzee. [meer]
01.09.2014 Birds, Ecology, International

Voorkom uitsterven ondersoorten scholekster

Sommige ondersoorten van de scholekster zouden de status van ‘bedreigd’ moeten krijgen op de Rode Lijst. Dat is één van de belangrijkste conclusies uit het zojuist verschenen boek 'Conservation Status of Oystercatchers around the World'. [meer]
12.08.2014 The Netherlands, UNESCO, World Heritage

Nieuwe postzegels tonen Nederlandse UNESCO Werelderfgoederen

Nederlandse locaties van UNESCO Werelderfgoed staan vanaf vandaag op nieuwe postzegels van PostNL. Deze postzegels komen uit in samenwerking met Stichting Werelderfgoed.nl en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. “Hiermee wil PostNL aandacht schenken aan ons belangrijke culturele Werelderfgoed”, aldus Barry Husman van PostNL. [meer]
12.08.2014 UNESCO, World Heritage

Borden markeren Wadden Werelderfgoed

Op 17 juli zijn er langs de Flieterpsterdyk bij Raard op de gemeentegrens Ferwerderadiel/Dongeradeel de Friestalige borden “Wolkom yn it Wadden Werelderfgoed Gebied” geplaatst. De borden maken duidelijk dat mensen zich bevinden in het Waddengebied. [meer]
Inhoud syndiceren